Merge 2 Arrays

Standard
Source Code in C


1: Merge 2 arrays

 2: #include<stdio.h>
 3: #include<stdlib.h>
 4: 
 5: void syghonefsi(int a[],int b[],int c[],int n,int m);
 6: int main()main()()
 7: {
 8: int n,m;
 9: int *a;
 10: int *b;
 11: int *c;
 12: int i,j,k;
 13: printf("dose to megethos toy protoy pinaka:");
 14: scanf("%d",&n);
 15: a=(int*)malloc(n*sizeof(int));
 16: printf("dose to megethos toy deyteroy pinaka:");
 17: scanf("%d",&m);
 18: b=(int*)malloc(m*sizeof(int));
 19: printf("\ndose ta stoixeia ton taksinomimenon pinakon:\n");
 20: i=0;
 21:  while(i<n)
 22:  {
 23:  printf("a[%d]=",i);
 24:  scanf("%d",&a[i]);
 25:  ++i; 
 26:  }
 27: j=0;
 28:  while(j<m)
 29:  {
 30:   printf("b[%d]=",j);
 31:   scanf("%d",&b[j]);   
 32:   ++j;
 33:   
 34:  }
 35: syghonefsi(a,b,c,n,m);
 36: k=0;
 37:  while(k<n+m)
 38:  {
 39:   printf("\nz[%d]=%d",k,c[k]);
 40:   ++k;
 41:  }
 42: return 0;
 43: }
 44: 
 45:  
 46: /* Synartisi pou sygxoneyei tous taksinomimenous pinakes
 47: a[i] kai b[j] se ena taksinomimeno pinaka c[k]*/
 48: 
 49: void syghonefsi(int a[],int b[],int c[],int n,int m)
 50: {
 51: int i,j,k;
 52: i=0;  /*diktis gia ton a[]*/
 53: j=0;  /*diktis gia ton b[]*/
 54: k=0;  /*diktis gia ton c[]*/
 55:  
 56: /*Oso yparxoun stoixeia stous pinakes a[i] kai b[j] na
 57: topothetountai ston pinaka c[k] se auksousa seira*/
 58: 
 59:  while((i<n)&&(j<m))
 60:  {
 61:  if(a[i]<b[j])
 62:  {
 63:   c[k]=a[i];
 64:   ++i;
 65:   ++k;
 66:  }
 67:  else 
 68:  {
 69:   c[k]=b[j];
 70:   ++j;
 71:   ++k; 
 72:  }
 73:  }
 74: /* Stin periptosi pou teleiosoun prota ta stoixeia tou
 75: tou pinaka a[] antigrafontai ta ypoloipa stoixeia
 76: tou b[] ston pinaka c[]*/
 77:  
 78:  while(j<m)
 79:  {
 80:  c[k]=b[j];
 81:  ++j;
 82:  ++k;
 83:  }
 84: 
 85:  /* Stin periptosi pou teleiosoun prota ta stoixeia tou
 86: tou pinaka b[] antigrafontai ta ypoloipa stoixeia
 87: tou a[] ston pinaka c[]*/
 88:  while(i<n)
 89:  {
 90:  c[k]=a[i];
 91:  ++i;
 92:  ++k;
 93:  }
 94: }
Zemanta Pixie
yeezy boost 350 ua yeezytrainer yeezy boost 350 ua yeezytrainer yeezytrainer yeezy boost 350 ua yeezy boost 350 ua yeezy shoes yeezy shoes yeezy boost online

yeezy 350 boost for sale yeezy boost online yeezy shoes yeezy 350 boost for sale yeezy boost online yeezy shoes yeezy 350 boost for sale yeezy boost online yeezy shoes yeezy 350 boost for sale yeezy boost online yeezy shoes