Merge – Sort

Standard
A merge sort algorithm used to sort an array o...Image via Wikipedia
Source Code in C

1: Merge – Sort

 2: #include <stdio.h>
 3: #include <stdlib.h>
 4: 
 5: void Merge (int c[], // Phgh : 2 taksinomhmena tmhmata etoima gia sygxoneush
 6:       int d[], // Pinakas proorismou
 7:       int L,  // Arxh tou 1ou tmhmatos
 8:       int M,  // Telos tou 1ou tmhmatos
 9:     int R,  // Telos tou 2ou tmhmatos
 10:     int *plithos); //metritis gia to plithos sigrisewn
 11: void MergePass (int x[], // Phgh : me zeygaria apo taksinomhmena tmhmata
 12:         int y[], // Pinakas proorismou
 13:         int s,  // Megethos tmhmatos
 14:     int n,  // Synoliko megethos tou x[] kai tou y[]
 15:     int *plithos); //metritis gia to plithos sigrisewn
 16: void MergeSort (int a[], //Pinakas gia taksinomisi
 17:     int b[],  //bohthitikos pinakas
 18:     int n,  // Arithmos stoixeiwn ston a[]
 19:     int *plithos); //metritis gia to plithos sigrisewn
 20: 
 21: int main()main()()
 22: {
 23: int plithos;
 24: int max;
 25: int i;
 26: int *x;
 27: int *z;
 28: printf("dose to megethos toy pinaka:");
 29: scanf("%d",&max);
 30: x=(int*)malloc(max*sizeof(int));
 31: i=0;
 32: while(i<max)
 33:  {
 34:  printf("\nDwse ena x%d arithmo: ",i);
 35:  scanf("%d",&x[i]);
 36:  i++;
 37:  }
 38: i=0;
 39: printf("\nOi arithmoi tou X pinaka einai:\n");
 40: while(i<max)
 41:  {
 42:  printf("%d,",x[i]);
 43:  i++;
 44:  }
 45: i=0;
 46: plithos=0;
 47: MergeSort(x,z,max,&plithos);
 48: i=0;
 49: printf("\nO neos Z pinakas einai:\n");
 50: while(i<max)
 51:  {
 52:  printf("%d,",x[i]);
 53:  i++;
 54:  }
 55: printf("\nto plithos ton sygkriseon pou eginan einai: %d",plithos);
 56: return 0;
 57: }
 58: 
 59: 
 60: //Sugxoneuei ta: c[L:M] , c[M+1:R] sto d[L:R]
 61: void Merge (int c[], // Phgh : 2 taksinomhmena tmhmata etoima gia sygxoneush
 62:       int d[], // Pinakas proorismou
 63:       int L,  // Arxh tou 1ou tmhmatos
 64:       int M,  // Telos tou 1ou tmhmatos
 65:     int R,  // Telos tou 2ou tmhmatos
 66:     int *plithos) //metritis gia to plithos sigrisewn
 67: {
 68:  int i = L,    // deikths gia to 1o tmhma
 69:    j = M+1,   // deikths gia to 2o
 70:    k = L;    // deikths gia to apotelesma
 71: 
 72: // sygxoneuei mexri to i h to j ginoun megalutera ap'to megethos twn adistoixwn tmhmatwn
 73:  while ( (i <= M) && (j <= R) )
 74:   {
 75:    (*plithos)++;
 76:    if (c[i] <= c[j]) d[k++] = c[i++];
 77:    else        d[k++] = c[j++];
 78:    }
 79: 
 80: // analambanei ta ypoloipa stoixeia
 81:  while ( i <= M )
 82:    d[k++] = c[i++];
 83:  while ( j <= R )
 84:    d[k++] = c[j++];
 85: }
 86: 
 87: //Sygxoneuei taksinomimena tmhmata megethous 's'.
 88: void MergePass (int x[], // Phgh : me zeygaria apo taksinomhmena tmhmata
 89:         int y[], // Pinakas proorismou
 90:         int s,  // Megethos tmhmatos
 91:     int n,  // Synoliko megethos tou x[] kai tou y[]
 92:     int *plithos) //metritis gia to plithos sigrisewn
 93: {
 94:     int i=0; // Arxikos deikths gia ta tmhmata pou epeksergazontai
 95:         int j;
 96: 
 97: // xeirizetai ola ta zeygaria twn tmhmatwn plhrous-megethous
 98:  while (i <= n - 2 * s)
 99:  {
 100: // Sygxoneuei 2 taksinomhmena tmhmata megethous 's'
 101:    Merge (x, y, i, i+s-1, i+2*s-1,plithos);
 102:    i = i + 2*s;
 103:  }
 104: //ligotera apo 2s stoixeia menoun
 105:  if (i + s < n)
 106:    Merge (x, y, i, i+s-1, n-1,plithos);
 107:  else
 108:    for ( j = i; j <= n-1; j++)
 109:     y[j] = x[j];  //antigrafei to teleytaio tmhma sto y
 110: }
 111: // Taksinomei ton pinaka a[0:n-1] .
 112: void MergeSort (int a[], //Pinakas gia taksinomisi
 113:     int b[],  //bohthitikos pinakas
 114:     int n,  // Arithmos stoixeiwn ston a[]
 115:     int *plithos) //metritis gia to plithos sigrisewn
 116: {
 117:  int s = 1;      // megethos tmhmatos
 118:  while (s < n)
 119:  {
 120:    MergePass (a, b, s, n,plithos); // sygxoneuei apo ton a[] ston b[]
 121:    s += s;         // diplasiazei to megethos tou tmhmatos
 122:    MergePass (b, a, s, n,plithos); // sygxoneuei apo ton b[] ston a[]
 123:    s += s;         // ksanadiplasiazei to megethos tou tmhmatos
 124:  }
 125: }
Zemanta Pixie
yeezy boost 350 ua yeezytrainer yeezy boost 350 ua yeezytrainer yeezytrainer yeezy boost 350 ua yeezy boost 350 ua yeezy shoes yeezy shoes yeezy boost online

yeezy 350 boost for sale yeezy boost online yeezy shoes yeezy 350 boost for sale yeezy boost online yeezy shoes yeezy 350 boost for sale yeezy boost online yeezy shoes yeezy 350 boost for sale yeezy boost online yeezy shoes