Ταχύτητα Εκτέλεσης και Κατανάλωση Ενέργειας σε Ενσωματωμένο RISC

Standard

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ.

Το πρόγραμμα διαβάζει από ένα array 8 αριθμούς καθένας από τους οποίους έχει μέγεθος 1 byte και τους συσσωρεύει σε ένα καταχωρητή του DLX. Όταν συμβεί υπερχείλιση στον καταχωρητή το πρόγραμμα τερματίζει. Ο καταχωρητής στον οποίο συσσωρεύονται οι αριθμοί είναι ο καταχωρητής R1. Τα δεδομένα κάθε πίνακα ακεραίων αριθμών φορτώνονται σε καταχωρητές και επεξεργάζονται όλα μαζί. Αυτό που προστίθεται στον καταχωρητή R1 είναι το άθροισμα κάθε οκτάδας αριθμών και στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος για υπερχείλιση.

yeezy boost 350 ua yeezytrainer yeezy boost 350 ua yeezytrainer yeezytrainer yeezy boost 350 ua yeezy boost 350 ua yeezy shoes yeezy shoes yeezy boost online

yeezy 350 boost for sale yeezy boost online yeezy shoes yeezy 350 boost for sale yeezy boost online yeezy shoes yeezy 350 boost for sale yeezy boost online yeezy shoes yeezy 350 boost for sale yeezy boost online yeezy shoes