Ανίχνευση Ακμών

Standard

Η ανίχνευση ακμών αποτελεί μια από τις εφαρμογές για την ανάλυση εικόνων με τη βοήθεια των αλγεβρικών τελεστών (άθροισμα, διαφορά, γινόμενο, πηλίκο). Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά την ανίχνευση ακμών, η αφαίρεση εικόνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό μιας σημαντικής παραγώγου της εικόνας, της βαθμίδας. Σύμφωνα με την ανίχνευση ακμών, κάθε ένα από τα εικονοστοιχεία της εικόνας εξετάζεται με σκοπό να προσδιοριστεί κατά πόσον ανήκει στο σύνορο ενός αντικειμένου. Τέτοιου είδους εικονοστοιχεία προσδιορίζονται ως στοιχεία ακμών. Η ανίχνευση ακμών πραγματοποιείται με εξέταση της περιοχής κάθε εικονοστοιχείου και ποσοτικοποίησης της κλίσης και της κατεύθυνσης της αλλαγής επιπέδων γκρίζου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διάφοροι συνελικτικοί τελεστές, όπως για παράδειγμα ανίχνευση ακμών κατά Roberts, Sobel, Prewitt, Kirsch. [παραπομπή]

Ο κώδικας που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των διάφορων αλγορίθμων ανίχνευσης ακμών έχει ως εξής:

yeezy boost 350 ua yeezytrainer yeezy boost 350 ua yeezytrainer yeezytrainer yeezy boost 350 ua yeezy boost 350 ua yeezy shoes yeezy shoes yeezy boost online

yeezy 350 boost for sale yeezy boost online yeezy shoes yeezy 350 boost for sale yeezy boost online yeezy shoes yeezy 350 boost for sale yeezy boost online yeezy shoes yeezy 350 boost for sale yeezy boost online yeezy shoes